Wanted: Roller Derby! – Gezocht: Roller Derby!

Written by – Geschreven door: GargaMel #9
Pictures by – Foto’s van: Cubosala Fotografie

I found a team in Dordt on Facebook. I’m hesitating, but I -put on my bold quad skates- and send a message. Quickly I receive a message back with an enthousiastic respond that the Rotten Rebels have organized a “Fresh Meat” in January  on which I am very welcome! I only had to bring my good mood, ‘cause they arranged alle the body protection I needed, even including the correct size of quad skates!

Via facebook vind ik een team in Dordt. Ik twijfel, maar trek de stoute rolschaatsen aan en stuur toch een berichtje. Ik krijg snel en enthousiast een bericht terug, de Rotten Rebels houden een “Fresh Meat”  in Januari en ik ben van harte welkom!
Ik hoefde alleen mijn goede zin mee te nemen, want alle bescherming was er al, zelfs de goede maat rolschaatsen!

I am being welcomed by a friendly group, can start to change clothes, and with trembling knees scribble to the hall on wheels. I am being told who the Rotten Rebels are, what Roller Derby is all about and some explanation about the rules.

Ik word verwelkomd door een gezellige groep, kan mij gaan omkleden en met trillende knietjes de zaal in krabbelen op wieltjes.Er wordt me verteld wie de Rotten Rebels zijn, wat Roller Derby inhoudt en wat de regels zijn.

For a warm up we are starting with some heavy sweating on some muscle excerises. We fill the evening on the track with learning how to fall, brake, turn and more. Time is flying, ‘cause of all the fun with the team and the other “Freshies”, training is almost over.

Om op te warmen mogen we flink zweten met wat spieroefeningen. De avond maken we vol op de track met leren vallen, remmen, draaien en nog meer. De tijd vliegt, want door alle plezier samen met het team en de andere “Freshies”, is de training bijna voorbij.

To end the evening, we do a last exercise where I can directly try out my new falling technique.
“Who will be joining us again in training next week?” Yes, I am!

Om de avond af te sluiten doen we nog een leuke laatste oefening en mag ik gelijk mijn nieuwe valtechniek uitproberen.
‘Wie komt de volgende week weer mee trainen?’ Ja, ik!

– Melanie “GargaMel #9”, new member Rotten Rebels –

CubosalaFotografie_5

Do you want to try Rollerderby as well? Join our next Fresh Meat on March 21. Fill in the form to participate here! Find our Facebook event here!

Wil je Roller Derby ook uitproberen? Geef je op voor onze Fresh Meat op 21 maart. Vul hier het formulier in om mee te doen! Vind het Facebook event hier!

Netherlands 1st junior scrimmage EVER! @ Eindhoven 21-2-2016

Written by – Geschreven door: Mediocre Wingman #3
Pictures by – Foto’s van: Patrick Spruytenburg

The Rockcity Rollers’ outside venue was almost completely dry and ready for some roller derby action. This would be the first time for juniors to play in the Netherlands. The Junior Rockcity Rollers were playing against the Blackland Teenage Terrors (Belgium). It was a level 2 game, which means ‘light contact’, where pushing and leaning is allowed but players get penaltys for hitting.
One of our Rotten Rebels was present as NSO, working together with Eindhoven’s Justice League.

De buitenlocatie van de Rockcity Rollers was bijna volledig opgedroogd en geschikt voor wat roller derby actie. Dit zou de eerste keer in Nederland zijn dat er junioren spelen.
De Junior Rockcity Rollers speelden tegen de Blackland Teenage Terrors (België). Het was een level 2 wedstrijd, wat inhoudt dat ‘licht contact’ toegestaan is, waarbij je mag duwen en leunen, maar spelers penalty’s krijgen voor ‘hitting’.
Eén van onze Rotten Rebels was aanwezig als NSO, in samenwerking met Eindhoven’s eigen Justice League.

The grandstand was filled with spectators. With friends and family of the players and of course, skaters and officials from other leagues. The turnout was great.
At 2.30 PM the game started. Throughout the game there was a lot of action, many penaltys were being distributed. Also some injuries, that were taking care of by the medics. At halftime, the score was JRR 70 – BTT 134. Despite the weather, people were enjoying the game and the skaters were having fun. At the end, the score was JRR 173 – BTT 279. A victory for Charleroi.

De tribune was gevuld met toeschouwers. Het zat vol met vrienden en familie van de spelers en natuurlijk, skater en officials van andere leagues. De opkomst was geweldig.
Om half 3 begon de wedstrijd. Gedurende het spel was er veel actie gaande, er werden veel penalty’s uitgedeeld. Er waren ook wat ongevallen, waar voor werd gezorgd door de medici. Met halftime, stond de score op JRR 70 – BTT 134. Ondanks het weer, genoten de mensen van het spel en hadden de skaters het naar hun zin. Aan het einde, was de score JRR 173 – BTT 279. Een overwinning voor Charleroi.

rcr - foto patrick spruytenburg

Double Header @ Rotterdam 20-2-2016

Written by – Geschreven door: Mediocre Wingman #3
Pictures by – Foto’s van: Von Tauwetter

On Saturday February 20th, Rotterdam had organised a double header! For both the women and men. The Rotterdam Death Row Honeys were playing against Cologne Roller Derby (Germany) and the Rotterdam Classy Cockroaches were playing against Lille Les Moustaches (France).
A couple of our Rotten Rebels were there to see the games and one of them was present as NSO, working together with the ROfficials Rotterdam.

Op zaterdag 20 februari organiseerde Rotterdam een double header! Voor zowel de vrouwen als de mannen. De Rotterdam Death Row Honeys speelden tegen Cologne Roller Derby (Duitsland) en de Rotterdam Classy Cockroaches speelden tegen Lille Les Moustaches (Frankrijk).
Een paar van onze Rotten Rebels waren aanwezig om de wedstrijden te zien en eentje was aanwezig als NSO, in samenwerking met de ROfficials Rotterdam

The women’s game started at 5.30 PM. At halftime, the score was DRH 122 – CRD 43. The atmosphere at the sportscentre was great. Rotterdam had a lot of fans rooting for them. Cologne’s fans were also cheering. At the end, the score at was DRH 190 – CRD 102. That put the Dutch supporters in a good and festive mood.

De dameswedstrijd begon om half 6. Met halftime was de score DRH 122 – CRD 43. De sfeer in het sportcentrum was geweldig. Rotterdam had veel fans die ze aanmoedigden. De fans van Cologne juichden ook. Aan het einde was de score DRH 190 – CRD 102. Daarmee waren de Nederlandse supporters in een goede en feestelijke bui.

After a short break, the second game commenced. At 8 PM the Classy Cockroaches played against the Lille Les Moustaches. Shortly after the game started, one of the players’ skate plate broke in half. Fortunately, he brought a back up pair, so he could continue playing after replacing the skate. The first half ended in a 68 – 91, in favor of the Lille Les Moustaches. There was a lot going on during to game, almost none of the officials were bored, as for hey had a lot to do. At the end of the game the score was settled in CC 168 – LLM 219. A victory for Lille.

Na een korte pauze begon de tweede wedstrijd. Om 8 uur speelden de Classy Cockroaches tegen Lille Les Moustaches. Kort na het beginnen van de wedstrijd, brak van één speler de plate van zijn skate. Gelukkig had hij een reserve paar bij zich, zodat hij verder kon spelen na het vervangen van zijn skate. De eerste helft eindigde in een 68 – 91, in het voordeel van Lille Les Moustaches. Er gebeurde veel tijdens de wedstrijd, bijna geen van de officials hoefden zich te vervelen, omdat ze aan het werk gehouden werden. Aan het einde van de wedstrijd kwam de score uit op CC – 168 – LLM 219. Een overwinning voor Lille.

The Rotten Rebels had a lot of fun watching the game and volunteering as NSO. They are definitely looking forward to the next time!

De Rotten Rebels hebben veel plezier gehad tijdens het kijken van de wedstrijden en ook met het helpen als NSO. Ze kijken zeker alweer uit naar de volgende keer!